Skip to main content

PRIVIND ÎMBRĂCĂMINTEA PELERINILOR

EXTRAS DIN CUVINTELE SFÂNTULUI PAISIOS

Sfântul Paisios de la Muntele Athos: Cuvinte A’ “Cu durere și dragoste” – Pagina 156-

«Nu se vor pune veșmintele unui bărbat peste o femeie și nici un bărbat nu se va îmbrăca cu o haină de femeie»146

– Părinte, cum să procedăm cu femeile care vin la mănăstire în pantaloni? Adesea spun că
este mai practic, dar și mai cuviincios decât a purta scurt.
– Astăzi poartă ori scurt, ori pantaloni, deși se spune clar în Vechiul Testament și cu ce amănunte încă: „Nu se îngăduie bărbatului să poarte veșmânt femeiesc, iar femeii bărbătesc”. Iar cei ce nu fac astfel încalcă legea, dar totodată săvârșesc și un lucru lipsit de cuviință. Bărbați care poartă fuste sunt puțini, foarte puțini.
– Cele însă care lucrează pe ogoare spun că nu se pot mișca liber la lucru dacă nu poartă
pantaloni.
– Acestea sunt îndreptățiri.
– Părinte, pentru fetițe mamele lor spun că poartă pantaloni ca să nu răcească.
– Altă soluție nu există? Nu există ciorapi până sus? Să poarte ciorapi până sus ca să nu
răcească. Dacă vrea cineva, pentru toate află soluție.
– Dar atunci. Părinte, când vin persoane oficiale și au cu ele și una care poartă pantaloni?
– Să le dați o explicație: „Vreți să facem un pogorâmânt și să stricăm rânduiala
mănăstirii?”.
– Părinte, odată au venit treizeci de profesoare în pantaloni și le-am lăsat să intre.
– Foarte rău ați făcut! Nu se potrivește. Trebuia să le fi spus: „Iertați-ne, este o rânduiala a
mănăstirii să nu îngăduim să intre în ea femeia ce poartă pantaloni”. Acestea vor merge și la alte mănăstiri și vor spune: „La cutare mănăstire ne-a lăsat să intrăm cu pantaloni”. Ați făcut pogorământ ca să nu le jigniți, dar acelea vă vor disprețui apoi pe voi. Puneți la poartă o tăbliță cu textul respectiv din Vechiul Testament. Faceți și cincizeci de fuste și să le dați întrun mod cuviincios celor ce vin cu pantaloni pentru prima dată și nu știu sau celor ce poartă scurt.
– Părinte, dar când vine un liceu și toate fetele poartă pantaloni?
– Să le dați serviți în afara porții. Lucrul acesta o să le pricinuiască probleme de conștiință.
Sau, dacă vă înștiințează că vor să se închine, spuneți-le la telefon: „Vă rugăm ca profesoarele și elevele să nu poarte pantaloni”. Așa vor înțelege că trebuie să cinstească locul. Aici nu e parohie. La parohie preotul este dator să învețe pe femei, să înțeleagă de ce nu trebuie să poarte pantaloni, ca să se îndrepte. Dacă vreodată merg la biserica lui femei din altă parohie și poartă pantaloni, să se îngrijească să aranjeze lucrurile. Biserica este mama adevărată, nu este
vitregă.
– Părinte, dar mulți spun: „Așa cum faceți, alungați lumea de la Biserică”.
– Dacă în Vechiul Testament există poruncă de la Dumnezeu care interzice femeilor să
poarte haine bărbătești etc., ce altceva mai vor? Dar ele îți spun: „De ce să nu poarte și femeile pantaloni? De ce să nu intre în Consiliile Bisericilor și atei, dacă Biserica este poporul?”. Dar făcând astfel soarta Bisericii va depinde de hotărârea ateilor. Vor face din Biserici biblioteci, magazii etc., după ce mai înainte vor fi stricat toate rânduielile, spunând: „Ce ne mai trebuie aceasta? Nu mai este nevoie de cealaltă!”. Ce să mai spui? În mănăstire nu va trebui să se îngăduie turiști goi, pentru a aduna bani, chipurile, să
îmbrac pe cei săraci, pentru că aceasta este o măiestrie a celui viclean, ca să-l înstrăineze pe monah de binecuvântarea lui Dumnezeu și să-l mirenizeze. În timp ce adevărata înstrăinare pentru Hristos a monahului îl face bogat în virtuți.
– Părinte, la Stomiu erați nevoit să puneți indicatuare pentru turiști?
– Da, am avut indicatuare. La mănăstire am avut una pe care scria: “Bine ați venit”. Mai jos, la douăzeci de minute de mănăstire, aveam o alta pe care scria: “Nu, nu: “Imaculat îmbrăcat la Aeon “147 și mai aveam o săgeată care arăta spre râu și o alta pe care scria: “Îndreptați-vă spre râu: “Cei îmbrăcați cu modestie la Sfânta Mănăstire” și aveam o săgeată care arăta spre Mănăstire. Nu cumva scriam bine?

146. Deut. 22,5: “Să nu fie veșmintele bărbătești pe femeie și nici un bărbat să nu se îmbrace cu o haină de femeie, căci este o urâciune pentru Domnul Dumnezeul tău oricine le poartă”. Adică: “Femeia să nu poarte haină bărbătească, nici bărbatul haină femeiască, căci atunci va fi foarte urâtă Domnului”.
147. Râul Aoos trece pe sub Sfânta Mănăstire Stomio Konitsa.